picture0001

De geschiedenis van de Illuminati en de voorspelde wereldoorlogen

Extra Cosmic Voice Radioshow van 8 november 2015, deel 2 (deel 1 is de introductie)
Originele tekst van Thomas Williams met tekstredactie door Chloe Erika Kirker
Vertaling en redactie Ella Ster

Vrijmetselarij als dekmantel
De vrijmetselarij is niet opgericht door Albert Pike, maar eerder geïnfiltreerd door de Illuminati die een respectabel forum zochten waarbinnen ze hun clandestiene activiteiten konden verbergen. Albert Pike heeft wel de Palladian Rite opgericht, waar niet veel mensen van gehoord hebben. Het bevindt zich in Charleston in Zuid Carolina, dat op de 33e breedtegraad ligt, niet toevallig trouwens. Bagdad ligt ook op deze breedtegraad, maar daar ga ik later verder op in.

Het doel was om een satanische koepelorganisatie op te zetten die alle vrijmetselaars-groepen zou verbinden. Degene die in Charleston in Zuid Carolina zijn geweest, zullen gezien hebben dat de markt in het centrum van Charleston een replica van Solomon’s Temple is, je kunt het niet missen. Over het hoe en waarom van deze specifieke tempel gaan we een andere keer dieper op in.

De meeste mensen zijn bekend met de naam Adam Weishaupt. Hij is geboren in 1748 en stierf in 1811. Hij vormde op 1 mei 1776 de Orde van de vijf Perfectibilisten. We kennen deze datum die in de VS gevierd wordt als ‘May Day’ en in veel Westerse landen als de dag van de arbeid, maar in feite vieren we op die dag een satanische rituele dag.

De Italiaanse maffia en illuminati zijn nauw verwant
Adam Weishaupt was een Jezuïet, geen Zionist of Nazi. Een volgend prominent figuur van een van de heersende families was Giuseppi Mazzini (1805-1872). Als Vrijmetselaar van de 33e graad werd hij door de Illuminati geselecteerd om tot 1834 wereldwijd de operatie te leiden. Mazzini was ook degene die in 1860 de maffia heeft opgericht. Drugssmokkel, witwaspraktijken, ontvoeringen en mensenhandel met kinderen waren hun methodes om fondsen te verzamelen ten behoeve van de Katholieke kerk. Daar zullen sommige mensen moeite mee hebben, maar het is de realiteit. Vanwege Mazzini’s revolutionaire activiteiten binnen Europa, werden de Illuminati en andere geheime organisaties hard aangepakt door de Beierse overheid, omdat ze blijkbaar een duister plan aan het smeden waren om de Europese monarchieën omver te werpen. Je zult zien dat dit beeld op een latere datum duidelijker wordt, aangezien de geschiedenis zich herhaalt. Gedurende zijn leiderschap werd Albert Pike door Mazzini verleid om lid te worden van de Illuminati. Deze organisatie is nu formeel ontbonden (dankzij de activiteiten van andere geheime genootschappen en koninklijke families), maar nog steeds operationeel.

De Nieuwe Wereld Orde is een plan van 150 jaar oud
Pike was gefascineerd door het idee van één wereldregering. Het is geen recent plan dat bij Bush senior in 1981 is begonnen. Het is een heel oud plan, want we spreken hier over de 19e eeuw. Toen Pike werd gevraagd om een ritueel boekdeel te schrijven stemde hij in met dit voorstel. Dit rituele boekdeel, meer was het niet, gaf richtlijnen voor de transitie van een vrijmetselaar met een gemiddelde rang naar de hoogste rang van een 33e graad vrijmetselaar. Mazzini vroeg Pike later om ook het Amerikaanse hoofdstuk onder zijn hoede te nemen.

In 1871 publiceerde Pike het 861 pagina dikke Vrijmetselaars-handboek. Dit is bekend als ‘De moraal en dogma’s van De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus’. Je zult er achter komen dat de Schotse Ritus erg verschilt van de normale vrijmetselaars, maar op dit moment is het lastig om te onderscheiden wie wat is dankzij de infiltraties.

De Russische revoluties werden door Westerse bankiers gefinancierd
Na Mazzini’s dood op 11 maart 1872, werd Adriano Lemmi, ook een vrijmetselaar van de 33e graad en een bankier uit Florence, Noord-Italië, aangewezen door Pike om de subversieve activiteiten binnen Europa te leiden. Lemmi was een supporter van de patriot en revolutionaire Giuseppe Garibaldi, die actief kan zijn geweest in de Luciferiaanse genootschap die door Pike was opgericht. Lemmi werd op zijn beurt opgevolgd door Lenin en Trotsky en later door Stalin. The revolutionaire activiteiten van al deze mannen werden gefinancierd door… hou je vast… Britse, Franse, Duitse en Amerikaanse internationale bankiers!!! Zij werden allemaal gedomineerd door het Huis van Rothschild. Tussen 1859 en 1871 heeft Pike een militaire blauwdruk voor drie wereldoorlogen vastgelegd. Daarin werden diverse revoluties door de hele wereld overwogen, die de samenzwering tot in de twintigste eeuw vooruit zouden helpen.

De eerste Wereldoorlog om Russische en Europese aristocraten omver te werpen
De eerste Wereldoorlog moest door de Illuminati geforceerd worden en was een middel om de macht van de Russische Tsaar omver te werpen. Rusland werd vervolgens een vesting van atheïstisch Communisme. De verschillen tussen het Britse en Duitse rijk veroorzaakt door de agenten van de Illuminati zouden gebruikt worden om de oorlog op te hitsen. Aan het einde van deze oorlog werd het Communisme gebouwd en gebruikt om andere regeringen omver te werpen en de religies af te zwakken.

Geschiedenisstudenten zullen herkennen dat de politieke allianties van Engeland aan de ene kant en Duitsland aan de andere tussen 1871 en 1898 door Otto von Bismarck gesmeed zijn. Hij was een medesamenzweerder van Albert Pike en beiden speelden een belangrijke rol in het teweegbrengen van de Eerste Wereldoorlog.

Men plande de Eerste Wereldoorlog dus 40 tot 50 jaar vooraf en deze oorlog was met name bedoeld om de regerende families, de koningen en koninginnen van die tijd te verwijderen die niet binnen hun agenda paste. Velen onder ons dachten en denken wellicht nog steeds, dat ze allemaal een pot nat zijn, maar dat is niet zo. Het is hun goochelarij, de rook- en spiegeltactieken.

Schriftelijke overeenkomst om de Tweede Wereldoorlog te beginnen
Dus het doel was om de regerende families te verwijderen, Rusland te verzwakken en de weg vrijmaken voor de oprichting van de staat Israël door middel van de Balfour Declaratie, geïmplementeerd door Groot-Brittannië die Palestina in hun bezit hadden. Dit alles gebeurde in opdracht van Lionel Walter Rothschild. Bovendien heeft Neil Keenan recent onthuld in het bezit te zijn van documenten waaruit blijkt dat in 1921 de Amerikaanse president Warren Harding samen met Groot-Brittannië, Japan, Duitsland en Frankrijk een overeenkomst tekende om in de jaren ’30 een tweede wereldoorlog te beginnen. President Harding stierf vlak daarna tijdens zijn presidentschap met een onduidelijke doodsoorzaak. Zoals ze zeggen “dode mensen kunnen niet spreken”. In deze tijd werd ook het Moslim Broederschap opgericht voor toekomstige ontwikkelingen.

Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog was zoals Albert Pike uiteengezet had: “Moet toegeschreven worden aan de verschillen tussen de fascisten en de politieke Zionisten. Deze oorlog moet worden teweeggebracht zodat het Nazisme vernietigd wordt en de politieke Zionisten sterk genoeg om in Palestina de soevereine staat Israël op te richten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moet het internationaal communisme sterk genoeg worden om evenwicht te bieden aan het Christendom, dat vanaf dan beperkt en in toom gehouden moet worden, totdat het tijd is dat we het nodig gaan hebben voor het finale sociale cataclysme.” Na de Tweede Wereldoorlog werd het communisme sterk genoeg gemaakt zodat een begin gemaakt kon worden om zwakkere overheden over te nemen. Tijdens de Potsdam conferentie in 1945 die plaatsvond tussen Truman, Churchill en Stalin werd een groot deel van Europa simpelweg aan Rusland overhandigd. Aan de andere kant van de wereld werd in de nasleep van de oorlog met Japan de communistische stroming in China een handje geholpen. De Illuminati bedachten de termen Nazisme, Zionisme en Communisme Lezers die argumenteren dat de termen Nazisme en Zionisme nog niet bekend waren in 1871 moeten zich realiseren dat beide bewegingen door de Illuminati gecreëerd zijn. Bovendien is Communisme een ideologie die zijn oorsprong kent in de Franse revolutie van 1785 en qua naamgeving slechts een variant is op een ouder concept. Restif veranderde de naam vier jaar voordat de revolutie uitbrak. De Franse schrijvers Restif en Babeuf, stonden beiden onder invloed van Russo, net zoals de beroemdste samenzweerder aller tijden, Adam Weishaupt. We zien dezelfde namen weer terugkomen en de geschiedenis herhaalt zich weer.

Britse leiders hoopten dat door een formele declaratie ten gunste van Zionisme, men een toename van Joodse steun zou krijgen van de bondgenoten in de neutrale landen, in de Verenigde Staten en in het bijzonder in Rusland, waar een krachtige antisemitische Tsarenbewind net omver geworpen was met hulp van een substantiële Joods-Russische groepering.

Zowel het verloop als de uitkomst van de oorlog was georkestreerd
De Tweede Wereldoorlog was dus om de overheden te verwijderen, de staat Israël op te richten en om drie jaar later de wereld in kleinere stukjes op te delen, via de Bretton Woods overeenkomst. Bovendien werden rond die tijd de organisaties de Verenigde Naties (1945), NAVO (1949) en de IMF (1945) opgericht. Tijdens de oorlog bestond de VN nog niet eens, aangezien deze in 1949 werd opgericht. Op 1 januari 1942 terwijl de oorlog in volle gang was, kwamen afgevaardigden van 26 naties die in oorlog verkeerden met de ‘as van de macht’, samen in Washington DC om een declaratie van de verenigde naties te ondertekenen. Hiermee onderschreven ze het Atlantisch Handvest, stelden ze hun volledige kapitaal beschikbaar om tegen de ‘as van de macht’ op te treden, en stemden in om als losse staat vrede te sluiten.

Men orkestreerde dus niet alleen de oorlog 18 jaar voordat deze uitbrak, maar men orkestreerde het ook tijdens de oorlog.

Het oprichten van de VN en NAVO was een vooropgezet plan
President Franklin D. Roosevelt had in November 1943 een ontmoeting met de Sovjet premier Stalin in Teheran (Iran) om een illuminati council op te richten. Dit is opmerkelijk omdat deze twee landen toen formeel in oorlog waren. Hij deed daar een voorstel voor de oprichting van een internationale organisatie die uit een samenstelling van alle lidstaten zou bestaan, met een uitvoerend comité dat uit tien leden zou bestaan, om alle sociale en economische zaken te bespreken. Daarbij zouden de Verenigde Staten, Groot Brittannië, de Sovjet-Unie en China vrede afdwingen en optreden als de politiemachten.

Zo werden tijdens de oorlog ook allerlei onderhandelingen gevoerd over de oprichting van de NAVO. Dus het komt er op neer dat terwijl onze voorouders een oorlog aan het voeren waren om die ‘smerige Duitsers’ tegen te houden, kwamen achter de schermen allerlei afgevaardigde van landen bij elkaar om internationale overeenkomsten tegen de mensen te smeden. De waarheid kan pijnlijk zijn.

Derde Wereldoorlog, de strijd tegen de Islam
Ondanks dat de Derde Wereldoorlog onderdeel uitmaakt van de plannen van de Illuminati, benadrukt Thomas Williams tijdens de radio-uitzending dat hij allerlei signalen krijgt dat deze oorlog nooit zal gaan plaatsvinden.

Albert Pike stelt in 1870: “De Derde Wereldoorlog moet aangewakkerd worden door gebruik te maken van de verschillen die door de agenten van de Illuminati veroorzaakt zijn.” Met andere woorden, er zou een breuk komen. Tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog moet zo gevoerd worden dat de Islam (de Islamitische Arabische wereld) en het politiek Zionisme (de staat Israël) elkaar gelijktijdig uitschakelen.” Thomas voegt toe: “Dit was het originele plan en de zaken zijn sindsdien ietwat gewijzigd.”

Het is cruciaal om de geschiedenis en de langetermijnplannen van de Illuminati te kennen om te weten dat de Moslims niet de oorzaak van het geweld zijn.

De vernietiging van het Christendom, Islam en Atheïsme
Pike: “Ondertussen worden andere naties, eens te meer verdeeld over deze kwestie, gedwongen om zich in de strijd te werpen tot men een complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting bereikt. Op dat moment zullen we de Nihilisten en Atheïsten loslaten en een formidabel sociaal cataclysme provoceren, die aan de naties, in al zijn verschrikkingen, de effecten van absolute Atheïsme, de oorsprong van wreedheden en meeste bloedvergieten zal duidelijk maken. Op dat moment worden burgers verplicht om zichzelf tegen de minderheden van revolutionairen te verdedigen en zullen de vernietigers van beschavingen uitroeien. Met het uit elkaar vallen van de massa zal het Christendom, – wiens atheïstische geesten vanaf dat moment zonder compassie of richting zijn – zal men wanhopig op zoek gaan naar een ideaal. Zonder te weten tot wie zich te wenden, zal men het echte licht ontvangen in de universele manifestatie van de pure doctrine van Lucifer.”

“Als dit uiteindelijk voor het publiek zichtbaar wordt, zal deze manifestatie resulteren in een algemene reactieve beweging, die zal leiden tot de vernietiging van het Christendom en Atheïsme die elkaar tegelijkertijd bestrijden en uitroeien.”

Thomas: “Dit is waar de kerk op aanstuurt, dit is waarom de kerk de afgelopen jaren mensen de waarheid heeft verteld. Dat Jezus niet op Kerstdag geboren is en een hele zwik andere dingen. Ze sturen aan op een botsing tussen de beschavingen, tussen met name de Moslims tegen de Christenen. Terwijl deze organisaties niet écht bestaan net zoals landsgrenzen, imaginaire lijnen op een stukje papier en gecreëerd om mensen te verdelen en tegen elkaar uit te spelen.”

Aansturen op de derde wereldoorlog
Sinds de aanslagen op 11 september laten de wereldgebeurtenissen en met name in het Midden-Oosten een toenemende onrust en instabiliteit zien tussen het moderne Zionisme en de Arabische wereld. Dit is volledig in lijn met het aansturen op de derde wereldoorlog, een kunstmatig gecreëerd conflict tussen de twee partijen en hun bondgenoten. Vanuit beide kampen belicht moet deze derde wereldoorlog nog steeds gaan plaatsvinden, en de recente gebeurtenissen tonen dat we er niet ver vanaf zitten. Thomas benadrukt echter: “Mijn persoonlijke mening is dat ik het daar niet mee eens ben en dat deze oorlog voorkomen gaat worden.”

Dit oorspronkelijke plan (om de derde wereldoorlog te beginnen) moest aanvankelijk in 1960 beginnen, maar dit plan faalde. Toen probeerde men het opnieuw in 1980, maar faalde. Toen begon het opnieuw in 2000, en faalde. In 2012 probeerde ze hun zwarte magie te gebruiken, door middel van CERN en andere trucjes, maar ook dit faalde. De drie oorlogen in opdracht van Albert Pike en zijn voorspellingen worden ook wel profetieën genoemd. Dit is het beroemde woord waarmee allerlei religieuze boeken bezaaid zijn en die mensen ten uitvoer willen brengen. Deze profetieën en religieuze teksten zijn geschreven door dezelfde groep mensen. Het is niet het werk van profeten zoals Mohammed en Jezus of andere namen, maar gedaan door steeds dezelfde groep mensen. Al honderden, zo niet duizenden jaren. Waarom denk je dat ze alle boeken in Alexandrië ‘verbrand’ hebben? [of verborgen houden in de bibliotheek van het Vaticaan] Men wilde de geschiedenis uitwissen. Rond het jaar 1000 was er een zoveelste wereldoorlog, wederom om de mensen uit te roeien en de geschiedenis uit te wissen. Hetzelfde met de Middeleeuwen, toen er opzettelijk allerlei ziektes verspreid werden om de bevolking massaal uit te roeien. Ook toen herschreef men de geschiedenis en zo gaat het maar door.

De waarheid bevindt zich ver buiten het geaccepteerde referentiekader
Dit heeft allemaal te maken met bepaalde facties. Koninklijke families, stambomen, bloedlijnen, buitenaardse lijnen, ongeacht of mensen deze waarheid willen geloven of niet, het is er allemaal onderdeel van. Het buitenaardse aspect is hetgeen waar veel mensen moeite mee hebben en soms niet willen accepteren. Maar omdat mensen dit aspect niet willen overwegen, betekent nog niet dat dit niet de waarheid is. Pas als men bereid is om ook open te staan voor deze waarheid, pas dan kan men het grotere geheel begrijpen.

Kortom de geplande derde wereldoorlog is een botsing tussen beschavingen via de religies die in de eerste plaats gecreëerd zijn om verdeeldheid te zaaien via verover tactieken waarmee we nu vertrouwd zijn. Men heeft mensen ervan overtuigd dat ze zondig zijn, maar wij zijn niet degene die de zonden begaan, zij zijn het!

2 thoughts on “De geschiedenis van de Illuminati en de voorspelde wereldoorlogen”

  1. Ik ben al heel lang op zoek naar de originele brief van Pike aan Mazzini. Ik twijfel over de z.g. echtheid van deze brief. In de z.g. bestaande brief worden woorden gebruikt als: nazisme, fascisme en Zionisme. Deze woorden zijn echter pas ontstaan tientallen jaren later. Je kunt de brief en Pike als profetisch beschouwen, maar waarom vinden we dan geen documenten terug die ingaan op hetgeen hij geschreven zou hebben? En dan met name de gebruikte woorden die voor die tijd nieuw geweest moesten zijn en veel vragen zouden hebben opgeroepen.

  2. De Architecten/Meesters zijn sowieso freemasons (goden op aarde), ze zijn van een andere orde en niet van deze aarde, maar hier wel door hun (buitenaardse) voorouders gefabriceerd. Zij zijn de mensen naar het beeld van hun voorouder-goden, omdat zij simpelweg geen rhesus-monkey-DNA hebben. De masons/bouwers zijn de slaven op aarde die men luciferisch al reeds ingewijd heeft, zonder dat ze ook maar ooit zullen beseffen wat het werkelijk is. Zij eten van de kruimels van hun Meesters, de masons dienen vooral gebruikt te worden om de orde van de Architecten/Goden, te bouwen en in stand te houden.

Geef een reactie