No image available

Kabinet speelt spel voor meer migratie

Het toneelstukje voor de kijkbuiskindertjes thuis gaat immer verder:

Informateur Herman Tjeenk Willink en de vier partijleiders onderzochten deze week of de onderhandelingen, die vorige maand nog mislukten, konden worden herstart. De verschillen blijken echter te groot. Net als bij de eerste mislukte formatiepoging, werden Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en GroenLinks het niet eens over het thema migratie.

Wie twijfelt nog aan het opnieuw opdringen van migratie onder kabinet Rutte n+1? Werkelijk alle partijen zijn het al vele jaren eens over alle grote issues. (Met uitzondering uiteraard van de PVV, maar die wordt uiteraard structureel geboycot, dus die telt niet, die betreft uiteraard gecontroleerde oppositie.)

Het komt erop neer dat de VVD en CDA meer deals willen sluiten met landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, naar het model van de Turkije-deal. Dat zou betekenen dat asielzoekers geen asiel meer kunnen aanvragen op EU-grondgebied. GroenLinks vindt dat vluchtelingen altijd asiel moeten kunnen aanvragen in EU-landen.

Het grote toneelstuk draait om het feit dat Rutte (VVD en CDA) graag meer legale islamitische gelukzoek-immigratie wil voor Nederland uit Noord-Afrika en overige moslimlanden. Dit wordt betwist (?) door D66 en GroenLinks die ook meer legale migratie wil uit Noord-Afrika en overige moslimslanden! En dit alles onder de totalitaire regelgeving-paraplu van de EU die ons ook immer meer legale migratie wil opdringen.

Doorzie het spel

Deze onderhandelingen zijn uiteraard compleet kolder. Er is reeds een totale consensus over het feit dat meer immigratie moet. (En oh ja, ook totale consensus over het feit dat Nederland als land moet worden opgedoekt om volledig onder anti-democratische centrale aansturing te komen van de ongekozen eurocraten van de EU, die ook pro-migratie zijn.)

Ondertussen haalt de EU met miljoenen tegelijk ‘asielzoekers’ op uit Noord-Afrika (op uw kosten uiteraard) en dringt de EU deze asielzoekers op met verplichting tot nationaliseren en gratis koninklijke behandeling. Voor de duidelijkheid: de Europese Commissie wil weigeren strafbaar maken. Kabinet Rutte n-1 ondertussen drong al deze migranten maar wat graag op en verspreidde ze over heel Nederland. Hij onderhandelde immers letterlijk zelfs met turkije voor immer meer migratie in plaats van gewoon eens Europese buitengrenzen te gaan bewaken. (Laat staan de binnengrenzen bewaken!)

Elke asielzoeker die zich meld wordt direct voorzien als ze waren van status, niemand werd en wordt geweigerd, zelfs oorlogsmisdadigers zijn welkomIn Italië worden alle door de EU zelf opgehaalde asielzoekers direct voorzien van EU identiteit. De poort staat niet open, hij staat wagenwijd open. Sterker nog, we voorzien Noord-Afrikanen zelfs van gratis transport naar de wagenwijd openstaande poort. EU beleid met internationale afspraken.

Waarom?

Die onderhandelingen over migratie zijn dus compleet kolder. Er is reeds voor u besloten. Er is een totale consensus bij de elite over het feit dat meer immigratie in Nederland opgedrongen moet worden. U heeft echt geen keuze hierover. De media-aandacht voor die ‘onderhandelingen’ is werkelijk niets dan puur toneelspel voor de argeloze kijker thuis. Het is dan wel volledig toneelspel, maar het heeft uiteraard wel een functie en een doel.

Waarom is dit toneelspel nodig? Omdat zeer binnenkort, na “langdurige, zeer slopende onderhandelingen, tot laat in de nacht” (en ja, Jesse Klaver baalt écht!), u leest het dagelijks in de kranten, tóch uiteindelijk de overeenstemming wordt bereikt dat ook onder Kabinet Rutte n+1 weer meer immigratie opgedrongen moet worden aan alle Nederlanders, in alle woonwijken, gesubsidieerd, met gratis alles, beschermd, met behoud én bescherming van extremistisch geloof, en wel volledig op uw kosten. Dit zal worden gezegd: “We kunnen er niets aan doen, deze onderhandelingen waren slopend, dit was écht de enige werkbare optie als we de uitspraak van de kiezer serieus willen nemen.” 

En terecht: de Nederlandse samenleving moet uiteraard worden gesloopt. En bij kritische vragen heeft men nu een prachtig antwoord ontwikkeld. Door u dagelijks te spammen over die slopende ‘onderhandelingen’, die steeds weer ‘mislukken’, met diverse informateurs, een situatie waar alle politici uiteraard flink van balen… wordt u deelgenoot gemaakt van dat onpopulaire ‘besluit’.

Men bereidt u met dit toneelspel voor op zeer onpopulair beleid. U wordt getrakteerd op toneelspel om u daarmee nieuwe zeer onpopulaire migratie-maatregelen op te kunnen dringen. En het is niet dat we keuze hebben, het moet immers van de EU. Maar voor uitvoer is uiteraard wel enige buy-in van de bevolking voor nodig. Met deze ‘slopende onderhandelingen’ en de eindeloze aandacht in de media daarvoor, wordt juist dat geregeld.

Kabinet Rutte n+1 gaat de Nederlandse samenleving nog weer heel veel ‘vluchtelingen’ (Noord-Afrikaanse moslimgelukszoekers) opdringen, die allen op uw kosten worden getracteerd op een gratis leven, voorzien van bescherming uiteraard van extreme geloofsovertuigingen. En u mag die rekening gaan betalen en blijven betalen. Onze samenleving én onze economie wordt hierdoor uiteraard uitgehold en gesloopt. Maar voor het voortbestaan van de Brusselse EU is uiteraard alles geoorloofd.

Het bericht Kabinet speelt spel voor meer migratie verscheen eerst op Lang Leve Europa!.

Geef een reactie